Latrin

Latrin hämtas av renhållaren på fastigheten i  avsedd och väl försluten behållare. Behållaren får inte väga mer än 15 kg.  

Fastighetsägaren beställer hämtning genom att beställa det hos kundtjänst på telefon 0533-68 15 89 alternativt genom att skicka ett mail till varenhallning@saffle.se.

Gällande avgift hittar du under Taxor och avgifter.

Om fastighetsägaren kör latrinbehållaren till Östby Miljöstation ska ett intyg skrivas vid avlämning som sedan skickas till kommunens miljökontor.

 

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Taxa för sophämtning och latrintömning pdf (pdf 80 KB)

Sidan uppdaterades 2018-05-08

Synpunkter på sidan?