Framtida mål och visioner för avfallshantering i Säffle och Åmåls kommuner

Renhållningsordning för Åmåls kommun

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning bestående av en avfallsplan samt en renhållningsföreskrift. Dokumenten fastställs av kommunfullmäktige.

 

Avfallsplan år 2017-2022 antogs av kommunfullmäktige 2017-06-21. I avfallsplanen finns de mål och åtgärder som kommunen ska arbeta mot för att uppnår ett hållbart samhälle utifrån ett miljö- och avfallsperspektiv.

 

Renhållningsföreskriften antogs av Åmåls kommun 2015-06-17. I renhållningsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras av kommunens invånare samt vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller hushållsavfall och verksamhetsavfall.

Sidan uppdaterades 2022-08-26

Synpunkter på sidan?