Så här sorterar du
Östby miljöstation
Telefon
: 0532-449 02 Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef
Telefon: 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2019-04-30

Synpunkter på sidan?