Insamling av deponigas


På Östby Miljöstation samlas deponigas in från den tidigare deponin för hushållsavfall. Cirka 30 järnspett är nedstuckna i deponin genom vilka producerad metangas sugs ut ur tippen. Gasen transporteras sedan via en 6 km lång ledning ner till reningsverket i Åmål där gasen används som bränsle för att driva en motor och generator. El och värme produceras och denna produktion förser bland annat reningsverket med energi.

Genom att ta vara på deponigasen så uppnår vi en dubbel klimatnytta! Dels så oskadliggörs metangasen som annars är en mycket kraftig växthusgas, dels så ersätter gasen som energikälla reningsverkets tidigare behov av att elda olja för sitt energibehov.

Om anläggningen av någon anledning stannar så tänds en fackla på Östby Miljöstation och gasen facklas bort.

Östby miljöstation
Telefon
: 0532-449 02 Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef
Telefon: 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2018-04-04

Synpunkter på sidan?