Välkommen till Östby miljöstation


Östby miljöstation är Säffle och Åmål kommuns gemensamma återvinningscentral. 


Här kan du som abonnent gratis lämna ditt grovavfall och farliga avfall.
Miljöstationen ligger vid 45:an nära gränsen mellan kommunerna. Se karta!


Avgifter

Privatperson och renhållningskund

Som privatperson och renhållningskund i Säffle och Åmåls kommuner behöver du inte betala någon avgift för att lämna ditt grovavfall eller farlig avfall på Östby Miljöstation. Detta ingår i renhållningsabonnemanget som du eller din hyresvärd betalar. En förutsättning för gratis inlämning är att du sorterar det du lämnar på återvinningscentralen.

 

Företag

Det är inte gratis för företag att lämna avfall på Östby Miljöstation. Avfallet ska vägas in på avfallsanläggningen och faktureras sedan efter vikt. Taxan för respektive avfallsslag finns att se här bredvid. Kontakta personalen på vågstationen om du har frågor eller behöver hjälp med invägningen.

Öppettider

OBS! Entrégrinden låses vid stängningstid. Samtliga besökare ska dessförinnan ha lämnat området. Var vänlig respektera detta.

Sommarsäsong 1/4 - 30/9 

Måndag och torsdag kl. 07.15 - 18.00
Tisdag, onsdag och fredag kl. 07.15 - 15.30
Lördag kl. 09.00 - 12.00

Vintersäsong 1/10 - 31/3   
Måndag - fredag kl. 07.15 - 15.30
Lördag kl. 09.00 - 12.00
                  

År 2019

Östby Miljöstation har stängt heldag följande dagar (samt övriga röda dagar)

 • Långfredag (19/4)
 • Påskafton (20/4)
 • Annandag påsk (22/4)
 • 1:e maj (1/5)
 • Kristi himmelfärdsdag (30/5)
 • Nationaldagen (6/6)
 • Pingstafton (8/6)
 • Midsommarafton (21/6)
 • Midsommardagen (22/6)
 • Alla helgons dag (2/11)
 • Torsdagen (12/12)
 • Julafton (24/12)
 • Juldagen (25/12)
 • Annandag Jul (26/12)
 • Nyårsafton (31/12)
 • Nyårsdagen (1/1)

Östby Miljöstation har stängt halvdag (mellan kl. 12.00-15.30) följande dagar

 • Torsdagen 21/2
 • Torsdagen 18/4
 • Torsdagen 19/9
 • Torsdagen 21/11

Aktuellt

Trafik- och besöksmätning på Östby Miljöstation 

Under perioden 1 augusti till 31 oktober år 2019 kommer en trafik- och besöksmätning göras vid infarten till återvinningscentralen på Östby Miljöstation. 

Så här går det till
Mätningen görs i samarbete med Facility Labs. En sensor monteras upp vid infarten till återvinningscentralen. Denna sensor registrerar fordonets registreringsnummer. Registreringsnumret krypteras och skickas sedan till Facility Labs. 
Eftersom ett fordons registreringsnummer är att betrakta som en personuppgift så hanteras den enligt gällande lagstiftning (GDPR).  Detaljerad information om denna process finns på Facility Labs hemsida, www.facilitylabs.se/info.

Information om teknik- och fritidsnämndens dataskyddsarbete finns även på saffle.se.


Syfte med mätningen 

Det finns två syften med mätningen:

1. Utifrån mätningen sammanställer Facility Labs en rapport som kommer att utgöra ett underlag för anpassning av återvinningscentralens öppettider. I rapporten finns statistik sammanställd över hur antalet besök till återvinningscentralen fördelar sig över aktuell dag/vecka/månad.
2. Återvinningscentralen på Östby miljöstation är till för hushållens grovavfall och farlig avfall. Företag och verksamheter som lämnar grovavfall från sin verksamhet på återvinningscentralen ska betala för detta enligt gällande avfallstaxa för verksamhetsavfall. Mätningen kommer att visa hur många företag/verksamheter som besöker återvinningscentralen samt när i tid besöken görs. Resultatet av mätningen ger en uppfattning om hur många företagsbesök som görs på återvinningscentralen utan att företagen debiteras.

Frågor
Frågor om mätningen hänvisas till renhållningschef Veronica Carlsson Ulff på telefon 0533-68 17 80 alternativt e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Frågor om dataskyddsförordningen och dina rättigheter hänvisas till dataskyddsombud Lena Fjällman Johnsson på telefon 0533-68 16 95 alternativt e-post  Lena.Fjallman-Johnsson@saffle.se 

Kontaktuppgifter

Östby miljöstation
Telefon
: 0532-449 02 

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef
Telefon: 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Renhållningsguide Renhållningsguide 2019 pdf (pdf 2,3 MB)
Deklaration avfall Östby pdf (pdf 49 KB)

Sidan uppdaterades 2019-07-22

Synpunkter på sidan?