Avfallshantering för företag och föreningar

 

Det är kommunen som har ansvar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som uppkommer i kommunen. Hushållsavfall uppkommer t.ex. från hotell, i personalmatsalar, vid städning av lokaler eller som avfall från matvaruaffärer och restauranger. 

 

Övrigt avfall som uppkommer i företaget/föreningen benämns verksamhetsavfall och kan t.ex. vara förpackningsmaterial, möbler, virke, trädgårdsavfall, kemikalier etc. Detta avfall ska företaget/föreningen lämna till valfri leverantör av avfallshanteringstjänster. Om företaget/föreningen väljer att lämna avfallet på Östby Miljöstation ska det vägas in av anläggningens personal och sedan sorteras enligt anvisning. En faktura skickas sedan på avlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa. 

Sidan uppdaterades 2018-04-04

Synpunkter på sidan?