Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni diverse renhållnings- och återvinningsinformation, som ni kan ha nytta av.

I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby Miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral.

Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!


 

NYHETER

 

Gemensam driftinformation och nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffle och Åmåls Kommuner.

 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutade den 17 september 2019 om att införa ett nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffle och Åmåls kommuner. Det innebär att separat insamling av matavfall från hushåll kommer att påbörjas under år 2021. Omställningen till insamling av matavfall kommer att ske etappvis i kommunerna under en treårsperiod. Själva insamlingen kommer att ske med hjälp av ett separat kärl för matavfall och papperspåsar för hushållen att lägga matavfallet i.

Teknik- och fritidsförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att planera och förbereda verksamheten inför det nya uppdraget. Mer information till dig som kund kommer kontinuerligt att läggas ut här på hemsidan. Redan nu kan du ta del av svar på tänkbara vanliga frågor som kan uppkomma när du nås av denna information.

Svar på vanliga frågor matavfall efter beslut 190919 pdf (pdf 72 KB)

 


Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-12.00, 13.00-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post [email protected]

Kontakt

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef

Telefon 0533-68 17 50
E-post [email protected]

Avfallsföreskrifter
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: The call is ambiguous between the following methods or properties: 'System.Convert.ToDecimal(System.DateTime)' and 'System.Convert.ToDecimal(int)' at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11
Renhållningsguide
Renhållningsguide 2019 pdf (pdf 2,3 MB)

 

Information inför tömning av kärl- och avloppsanläggning pdf (pdf 156 KB)

     

 

  

 

  

 

Sidan uppdaterades 2019-11-22

Synpunkter på sidan?