Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni diverse renhållnings- och återvinningsinformation, som ni kan ha nytta av.

I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby Miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral.

Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!


 

NYHETER

 

Gemensam driftinformation och nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffle och Åmåls Kommuner.

 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutade den 17 september 2019 om att införa ett nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffle och Åmåls kommuner. Det innebär att separat insamling av matavfall från hushåll kommer att påbörjas under år 2021. Omställningen till insamling av matavfall kommer att ske etappvis i kommunerna under en treårsperiod. Själva insamlingen kommer att ske med hjälp av ett separat kärl för matavfall och papperspåsar för hushållen att lägga matavfallet i.

Teknik- och fritidsförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att planera och förbereda verksamheten inför det nya uppdraget. Mer information till dig som kund kommer kontinuerligt att läggas ut här på hemsidan. Redan nu kan du ta del av svar på tänkbara vanliga frågor som kan uppkomma när du nås av denna information.

Svar på vanliga frågor matavfall efter beslut 190919 pdf (pdf 72 KB)

 Trafik- och besöksmätning på Östby Miljöstation 

Under perioden 1 augusti till 31 oktober år 2019 kommer en trafik- och besöksmätning göras vid infarten till återvinningscentralen på Östby Miljöstation. 

Så här går det till
Mätningen görs i samarbete med Facility Labs. En sensor monteras upp vid infarten till återvinningscentralen. Denna sensor registrerar fordonets registreringsnummer. Registreringsnumret krypteras och skickas sedan till Facility Labs. 
Eftersom ett fordons registreringsnummer är att betrakta som en personuppgift så hanteras den enligt gällande lagstiftning (GDPR).  Detaljerad information om denna process finns på Facility Labs hemsida, www.facilitylabs.se/info.

Information om teknik- och fritidsnämndens dataskyddsarbete finns även på saffle.se.


Syfte med mätningen 

Det finns två syften med mätningen:

1. Utifrån mätningen sammanställer Facility Labs en rapport som kommer att utgöra ett underlag för anpassning av återvinningscentralens öppettider. I rapporten finns statistik sammanställd över hur antalet besök till återvinningscentralen fördelar sig över aktuell dag/vecka/månad.
2. Återvinningscentralen på Östby miljöstation är till för hushållens grovavfall och farlig avfall. Företag och verksamheter som lämnar grovavfall från sin verksamhet på återvinningscentralen ska betala för detta enligt gällande avfallstaxa för verksamhetsavfall. Mätningen kommer att visa hur många företag/verksamheter som besöker återvinningscentralen samt när i tid besöken görs. Resultatet av mätningen ger en uppfattning om hur många företagsbesök som görs på återvinningscentralen utan att företagen debiteras.


Frågor

Frågor om mätningen hänvisas till renhållningschef Veronica Carlsson Ulff på telefon 0533-68 17 80 alternativt e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Frågor om dataskyddsförordningen och dina rättigheter hänvisas till dataskyddsombud Lena Fjällman Johnsson på telefon 0533-68 16 95 alternativt e-post Lena.Fjallman-Johnsson@saffle.se 


Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-12.00, 13.00-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Kontakt

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef

Telefon 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Avfallsföreskrifter
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: The call is ambiguous between the following methods or properties: 'System.Convert.ToDecimal(System.DateTime)' and 'System.Convert.ToDecimal(int)' at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11
Renhållningsguide
Renhållningsguide 2019 pdf (pdf 2,3 MB)

 

Information inför tömning av kärl- och avloppsanläggning pdf (pdf 156 KB)

     

 

  

 

  

 

Sidan uppdaterades 2019-10-28

Synpunkter på sidan?