Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni renhållnings- och återvinningsinformation.

I Åmåls kommun sköts renhållningen av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral.

Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!

Avfallstrappan visar hur Säffle och Åmåls kommuner arbetar med att minska vårt avfalls miljöpåverkan.


Tack för att du återvinner och återanvänder!


 

NYHETER

 

Kundservice VA-renhållning:
Telefon 0533-68 15 89 (vardagar klockan 09:30-12:00)
E-post: varenhallning@saffle.se

Svar på vanliga frågor matavfall efter beslut 190919 pdf (pdf 72 KB)

 


KONTAKTINFORMATION

Kundservice VA-renhållning
Telefontid vardagar 09:30-12:00

Telefon 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Kom ihåg att du även kan chatta med oss!


Kontakt

Kerstin Svensson
Renhållningschef

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: kerstin.svensson@saffle.se


Avfallsplan Åmåls och Säffle kommuner 2017-2022 acrobat.gif (pdf 3,8 MB)

Information inför tömning av kärl- och avloppsanläggning acrobat.gif (pdf 156 KB)

Avfallsföreskrift acrobat.gif (pdf 330 KB)

Renhållningsguide acrobat.gif (pdf 571 KB)

 

Sidan uppdaterades 2024-01-16

Synpunkter på sidan?