Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni diverse renhållnings- och återvinningsinformation, som ni kan ha nytta av.

I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby Miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral.

Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!

Avfallstrappan visar hur Säffle och Åmåls kommuner arbetar med att minska vårt avfalls miljöpåverkan.


Tack för att du återvinner och återanvänder!


 

NYHETER 

Du glömmer väl inte vår återvinningshelg 19-20 september? Återvinningscentralens öppettider är då 09:00-15:00.

Placering av ditt kärl för hushållsavfall i Åmåls kommun

Hur ditt sopkärl placeras i förhållande till var hämtning kan ske med sopbilen spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen.

Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag och vi ber därför dig som kund att placera ditt kärl på ett sådant sätt så vi kan utföra insamlingsarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Tänk på att ditt kärl inte töms om det är överfullt eller felvänt. 

  • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 5 meter från där sopbilen kan stanna.
  • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket, växtlighet till exempel.
  • Underlaget ska vara hårdgjort och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt och ska inte behöva lyftas över tröskel.
  • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt, att locket ligger mot kärlets kant och inte glipar.
  • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundtjänsten för vatten och renhållning.

Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundtjänst


Kontakt

Kundtjänst för VA och renhållning:
Telefon 0533-68 15 89 (vardagar mellan klockan 09:30-12:00)
E-post: varenhallning@saffle.se

Svar på vanliga frågor matavfall efter beslut 190919 pdf (pdf 72 KB)

 


Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-12.00

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Kontakt

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef

Telefon 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Renhållningsguide pdf (pdf 571 KB)
Recyclingguide pdf (pdf 572 KB)

 

  

 

 

Sidan uppdaterades 2020-09-15

Synpunkter på sidan?