Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni renhållnings- och återvinningsinformation.

I Åmåls kommun sköts renhållningen av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral.

Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!

Avfallstrappan visar hur Säffle och Åmåls kommuner arbetar med att minska vårt avfalls miljöpåverkan.


Tack för att du återvinner och återanvänder!


 

NYHETER

     Sophämtning 6 juni

  • Din sophämtning kommer att ske precis som vanligt denna dag.
  • Gäller ditt ärende akut slamtömning ring Ragn-Sells journummer 070-927 25 55.


 

Kontakt

Kundservice VA-renhållning:
Telefon 0533-68 15 89 (vardagar klockan 09:30-12:00)
E-post: varenhallning@saffle.se

Svar på vanliga frågor matavfall efter beslut 190919 pdf (pdf 72 KB)

 


KONTAKTINFORMATION

Kundservice VA-renhållning
Telefontid vardagar 09:30-12:00

Telefon 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se


Kontakt

Carina Nylén
Tf Renhållningschef

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: carina.nylen@saffle.se


Avfallsplan Åmåls och Säffle kommuner 2017-2022 acrobat.gif (pdf 3,8 MB)

Information inför tömning av kärl- och avloppsanläggning acrobat.gif (pdf 156 KB)

Avfallsföreskrift acrobat.gif (pdf 330 KB)

Renhållningsguide acrobat.gif (pdf 571 KB)

Recyclingguide

Sidan uppdaterades 2023-05-30

Synpunkter på sidan?