Information om Covid-19, läs mer här.

Teknisk service

Vår förvaltning består av 5 verksamhetsområden, administrativt stöd och en nämnd.

Teknik- och fritidsförvaltningen har ansvar för vatten och avlopp, renhållning, gata, trafik, park och fritid, GIS (Geografiskt informationssystem), verkstad, laboratorium, lokalvård samt administration.

Till oss kan du vända dig i ärendefrågor som rör till exempel dricksvatten, bidrag till enskilda vägar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller om du har speciella trafikfrågor.


Nyheter

Publicerad 2019-06-04

Plastbärare

"Var kommer alla plastmakaroner ifrån och varför gör inte kommunen något?"

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst teknik & fritid
Öppettider vardagar 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 0532-173 02, eller 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se

Efter kontorstid kontakta SOS Alarm på telefon 054-83 06 90

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09:30-12:00

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

AKTUELL TRAFIKINFORMATION

Tänk på att det för privatpersoner finns sand att hämta på kommunens förråd.

Sidan uppdaterades 2021-06-23

Synpunkter på sidan?