Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa/interna utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.Kommunens interna grupp för att hantera och utreda visselblåsarärenden, tillsammans med kommunens oberoende leverantör av visselblåsarfunktion, består av:

Per Ljungberg, personalchef

Stig-Arne Olsson, ekonomichef

Björn Skog, kansli- och utredningschef

Grethe Gustavsson, verksamhetschef stöd och funktion

Maria Skoogh, verksamhetschef grundskola


Medlemmar av gruppen som själva berörs av ärenden, är jäviga, och deltar aldrig i beredning eller utredning av visselblåsarärenden.

Sidan uppdaterades 2024-01-18

Synpunkter på sidan?