Information till väljare

Den 11 september i år är det val till Sveriges riksdag, region och kommunfullmäktige. Det är din chans att påverka vilken politik du vill ska föras de kommande fyra åren. Grundstenarna för det svenska valsystemet är fria, hemliga och direkta val. Det innebär att endast du har rätt att bestämma vilket parti du vill rösta på, ingen annan har rätt att veta vad du har röstat på och att de som sitter i riksdagen, region- och kommunfullmäktige väljs direkt av folket. Dessutom har Sverige allmän och lika rösträtt. Läs mer om det svenska valsystemet här (https://www.val.se/svenska-valsystemet/val-och-folkomrostningar/allmanna-val.html).

Vem får rösta

För att ha rösträtt i valet ska du fylla 18 år senast på valdagen. I övrigt gäller följande för att du ska ha rösträtt:

Riksdagsvalet

  • Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/regionen.
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat till sig. Om du vill förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort. På röstkortet hittar du information om var du kan rösta, både under förtidsröstningen och på valdagen. Har du tappat bort ditt röstkort eller inte fått något? Kontakta kommunen eller Valmyndigheten (val.se), så kan du få hjälp med att få ett så kallat dubblettröstkort.

Valupplysningen

Har du frågor om valet som inte direkt rör kommunen, kontakta gärna Valupplysningen på telefon 020-825 825.

KONTAKTINFORMATION

Valkansliet
E-post: val@amal.se
Telefon: 0532-17 000 (vxl)

Sidan uppdaterades 2022-07-13

Synpunkter på sidan?