Information till politiska partier


Mottagning och utlägg av valsedlar

Valnämnden beslutar att följande regler gäller avseende valsedlar vid 2022 års riksdags-kommunal- och landstingsval antas:

Förtidsröstning och ambulerande röstmottagning

 • För att kvalificeras för distribution av valsedlar via valnämnden i Åmåls kommun ska partierna vid de senaste två valen fått mer än 1 procent av rösterna, eller vara representerade i region-eller kommunfullmäktige.
 • Samtliga partier som har kvalificerat sig för att få sina valsedlar distribuerade via valnämnden får lämna sina valsedlar till Stadshuset i Åmål senast den 23 augusti klockan 11:00 inför förtidsröstningen som börjar den 24 augusti 2022 klockan 10.00 på konsthallen.
  Partierna ansvarar därutöver för att se till att namnvalsedlarna räcker till hela förtidsröstningsperioden och valdagen.
 • Av de inlämnade valsedlarna ombesörjer röstmottagarna att valsedlarna, som partierna lämnat in, distribueras till de röstningslokaler som finns tillgängliga veckan innan valdagen (vid ett tillfälle vardera i Mo, Edsleskog, Ånimskog och Fengersfors), vid ambulerande röstmottagning och vid förtidsröstningen på valdagen den 11 september på stadshuset.
 • Partier som inte har kvalificerat sig till att få sina valsedlar distribuerade via kommunen, ansvarar själva för att distribuera partivalsedlar och namnvalsedlar till röstmottagningsstället.
 

Valdagen

 • Valnämnden ombesörjer via valkansliet distribution av valsedlarna från partier som har kvalificerat sig för distribution, till samtliga vallokaler i kommunen, 2022 är dessa Kristinebergskolan, Södra skolan, Konsthallen, Karlbergsskolan, Rösparkskolan och Tösse bygdegård.
 • Partier som inte är kvalificerade att få sina valsedlar distribuerade, ansvarar själva för att distribuera partivalsedlar och namnvalsedlar till vallokalerna på valdagen.
 • Röstmottagarna ansvarar på Valnämndens uppdrag för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen, efter att det kontrollerats att partierna anmält deltagande i valen.
 • Röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning bland valsedlarna och fyller också på i valsedelställen, så länge det finns namnvalsedlar kvar från partierna att lägga i valsedelställen.
 • Partierna ansvarar därutöver för att se till att namnvalsedlarna räcker hela valdagen. Partierna har själva ansvar för att lämna in fler namnvalsedlar om dessa skulle ta slut.
 • Valnämnden beslutar även att informera de lokala partiorganisationerna ovanstående beslut, samt informera om beslutet på Åmåls kommuns hemsida. Där ska det framgå var och när partierna senast kan leverera sina valsedlar inför valet 2022.

Sidan uppdaterades 2022-06-15

Synpunkter på sidan?