Information till politiska partier


Mottagning och utlägg av valsedlar

Valnämnden beslutar att följande regler gäller avseende valsedlar vid 2022 års riksdags-kommunal- och regionval:

Partier som önskar få sina valsedlar distribuerade av valnämnden ska lämna in valsedlarna till valkansliet, stadshuset Åmåls kommun, Kungsgatan 26 senast tisdagen den 23 augusti klockan 11:00.

Sidan uppdaterades 2022-08-23

Synpunkter på sidan?