Funderar du över någonting?

Har du några frågar, hör av dig till valkansliet på e-post val@amal.se, eller telefon 0532-17 000 (växel), 0532-171 27.

KONTAKTINFORMATION

Valkansliet
E-post: val@amal.se
Telefon: 0532-17 000 (vxl)

Sidan uppdaterades 2022-07-13

Synpunkter på sidan?