Information om Covid-19, läs mer här.

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 16 september 2021

Sammanträdesdatum: 16 september 2021

Anslås: 27 september 2021

Avpubliceras: 18 oktober 2021

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten

Sidan uppdaterades 2021-10-13

Synpunkter på sidan?