Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2018-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 8 november 2018

Sammanträdesdatum: 8 november 2018

Anslås: 14 november 2018

Avpubliceras: 5 december 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-11-14

Kommunfullmäktige 31 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 31 oktober 2018

Anslås: 14 november 2018

Avpubliceras: 5 december 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-11-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 24 oktober 2018

Anslås: 5 november 2018

Avpubliceras: 26 november 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-11-05

Valberedningen 29 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 29 oktober 2018

Anslås:  5 november 2018

Avpubliceras: 26 november 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-10-31

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 17 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 17 oktober 2018

Anslås: 31 oktober 2018

Avpubliceras: 21 november 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-10-30

Barn- och utbildningsnämnden 25 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 25 oktober 2018

Anslås: 30 oktober 2018

Avpubliceras: 20 november 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-10-30

Kommunfullmäktige 17 oktober 2018


Publicerad 2018-10-29

Vård- och omsorgsnämnden 25 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 25 oktober 2018

Anslås: 29 oktober 2018

Avpubliceras: 19 november 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-10-29

Bygg- och miljönämnden 16 oktober 2018

Sammanträdesdatum: 16 oktober 2018

Anslås: 29 oktober 2018

Avpubliceras: 19 november 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-10-24

Kommunstyrelsens budgetutskott 10 oktober 2018


Publicerad 2018-10-10

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 24 september 2018

Sammanträdesdatum: 24 september 2018

Anslås: 10 oktober 2018

Avpubliceras: 31 oktober 2018


Publicerad 2018-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 september 2018

Sammanträdesdatum: 26 september 2018

Anslås: 4 oktober 2018

Avpubliceras: 25 oktober 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2018-10-04

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 19 september 2018

Sammanträdesdatum: 19 september 2018

Anslås: 4 oktober 2018

Avpubliceras: 25 oktober 2018

Protokollet förvaras: Kanslienheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?