Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2019-09-16

Kommunstyrelsen 11 september 2019

Sammanträdesdatum: 11 september 2019

Anslås: 16 september 2019

Avpubliceras: 7 oktober 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-16

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 9 september 2019 (1)

Sammanträdesdatum: 9 september 2019

Anslås: 16 september 2019

Avpubliceras: 7 oktober 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-16

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 9 september 2019

Sammanträdesdatum: 9 september 2019

Anslås: 16 september 2019

Avpubliceras: 7 oktober 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-12

Välfärds- och arbetsmarknadsnämden 28 augusti 2019

Sammanträdesdatum: 28 augusti 2019

Anslås: 12 september 2019

Avpubliceras: 3 oktober 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019

Sammanträdesdatum: 28 augusti 2019

Anslås: 5 september 2019

Avpubliceras: 26 september 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 augusti 2019

Sammanträdesdatum: 21 augusti 2019

Anslås: 4 september 2019

Avpubliceras: 25 september 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-02

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 19 augusti 2019 (1)

Sammanträdesdatum: 19 augusti 2019

Anslås: 2 september 2019

Avpubliceras: 23 september 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-02

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 19 augusti 2019

Sammanträdesdatum: 19 augusti 2019

Anslås: 2 september 2019

Avpubliceras: 23 september 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-08-30

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 15 augusti 2019

Sammanträdesdatum: 15 augusti 2019

Anslås: 30 augusti 2019

Avpubliceras: 20 september 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-08-28

Kommunstyrelsen 21 augusti 2019

Sammanträdesdatum: 21 augusti 2019

Anslås: 28 augusti 2019

Avpubliceras: 18 september 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-09-17

Valberedning 12 september 2019

Sammanträdesdatum: 12 september 2019

Anslås: 17 september 2019

Avpubliceras: 8 oktober 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?