Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2019-03-20

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 11 mars 2019

Anslås: 20 mars 2019

Avpubliceras: 10 april 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-20

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 11 mars 2019

Sammanträdesdatum: 11 mars 2019

Anslås: 20 mars 2019

Avpubliceras: 10 april 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-20

Kommunstyrelsen 13 mars 2019

Sammanträdesdatum: 13 mars 2019

Anslås: 20 mars 2019

Avpubliceras: 10 april 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-14

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 27 februari 2019

Sammanträdesdatum: 27 februari 2019

Anslås: 14 mars 2019

Avpubliceras: 4 april 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-06

Valnämnden 28 februari 2019

Sammanträdesdatum: 28 februari 2019

Anslås: 6 mars 2019

Avpubliceras: 27 mars 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 februari 2019

Sammanträdesdatum: 27 februari 2019

Anslås: 6 mars 2019

Avpubliceras: 27 mars 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-04

Barn- och utbildningsnämnden 21 februari 2019

Sammanträdesdatum: 21 februari 2019

Anslås: 4 mars 2019

Avpubliceras: 25 mars 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-03-01

Kommunfullmäktige 20 februari 2019

Sammanträdesdatum: 20 februari 2019

Anslås: 1 mars 2019

Avpubliceras: 22 mars 2019

Protokollet förvaras: kanslienheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?