Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2019-01-15

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 9 januari 2019

Sammanträdesdatum: 9 januari 2019

Anslås: 15 januari 2019

Avpubliceras: 5 februari 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-01-10

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 5 december 2018


Publicerad 2018-12-28

Bygg- och miljönämnden 4 december 2018

Sammanträdesdatum: 4 december 2018

Anslås: 28 december 2018

Avpubliceras: 18 januari 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?