Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2019-05-23

Kommunstyrelsens budgetutskott den 16 maj 2019

Sammanträdesdatum: 16 maj 2019

Anslås: 23 maj 2019

Avpubliceras: 13 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-23

Barn- och utbildningsnämnden den 22 maj 2019, § 88

Sammanträdesdatum: 22 maj 2019

Anslås: 23 maj 2019

Avpubliceras: 13 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-23

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 13 maj 2019 (1)

Sammanträdesdatum: 13 maj 2019

Anslås: 23 maj 2019

Avpubliceras: 13 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-23

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 13 maj 2019

Sammanträdesdatum: 13 maj 2019

Anslås: 23 maj 2019

Avpubliceras: 13 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-21

Välfärds- och arbetsmarknadsmämndens arbetsutskott 9 maj 2019

Sammanträdesdatum: 9 maj 2019

Anslås: 21 maj 2019

Avpubliceras: 11 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-17

Bygg- och miljönämnden 14 maj 2019

Sammanträdesdatum: 14 maj 2019

Anslås: 17 maj 2019

Avpubliceras: 7 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-15

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 maj 2019, §§ 27-29 och 32-36

Sammanträdesdatum: 10 maj 2019

Anslaget: 15 maj 2019

Tas ned: 5 juni 2019

Förvaringsplats: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-14

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 14 maj 2019

Sammanträdesdatum: 14 maj 2019

Anslaget: 14 maj 2019

Tas ned: 4 juni 2019

Förvaringsplats: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-14

Barn- och utbildningsnämnden den 14 maj 2019

Sammanträdesdatum: 14 maj 2019

Anslaget: 14 maj 2019

Tas ned: 4 juni 2019

Förvaringsplats: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-14

Kommunstyrelsen 8 maj 2019

Sammanträdesdatum: 8 maj 2019

Anslaget: 14 maj 2019

Tas ned: 4 juni 2019

Förvaringsplats: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-13

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 maj § 31

Sammanträdesdatum: 10 maj 2019

Anslås: 13 maj 2019

Avpubliceras: 3 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-13

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 maj 2019 § 30

Sammanträdesdatum: 10 maj 2019

Anslås: 13 maj 2019

Avpubliceras: 3 juni 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-08

Barn- och utbildningsnämnden 29 april 2019

Sammanträdesdatum: 29 april 2019

Anslås: 8 maj 2019

Avpubliceras: 29 maj 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-05-08

Valnämnden 24 april 2019

Sammanträdesdatum: 24 april 2019

Anslås: 8 maj 2019

Avpubliceras: 29 maj 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-04-26

Bygg- och miljönämnden 16 april 2019

Sammanträdesdatum: 16 april 2019

Anslås: 26 april 2019

Avpubliceras: 17 maj 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?