Tillkännagivanden fullmäktigesammanträden

Här tillkännages kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden, senast en vecka före. Kallelsen avpubliceras efter sammanträdet.

Publicerad 2018-11-21

Kommunfullmäktige möte 28 november 2018

Kommunfullmäktige i Åmål sammanträder kl 18.30 i Päronsalen, stadshuset. På ärendelistan finns bland annat fastställande av budget 2019 samt val till nämnder och styrelser.


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?