Tillkännagivanden fullmäktigesammanträden

Här tillkännages kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden, senast en vecka före. Kallelsen avpubliceras efter sammanträdet.

Publicerad 2018-12-05

Kommunfullmäktige möte 12 december 2018

Kommunfullmäktige i Åmål sammanträder kl 18.00 i Päronsalen, stadshuset. På ärendelistan finns bland annat besvarande av motioner och medborgarförslag, antagande av detaljplan för Andrégatan 13 samt antagande av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?