Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2020-04-01

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 26 mars 2020

Sammanträdesdatum: 26 mars 2020

Anslås: 1 april 2020

Avpubliceras: 22 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-27

Bygg- och miljönämnden 17 mars 2020

Sammanträdesdatum: 17 mars 2020
Anslås: 27 mars 2020
Avpubliceras: 17 april 2020
Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-26

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 12 mars 2020

Sammanträdesdatum: 12 mars 2020

Anslås: 26 mars 2020

Avpubliceras: 16 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-24

Kommunstyrelsen 18 mars 2020

Sammanträdesdatum: 18 mars 2020

Anslås: 24 mars 2020

Avpubliceras: 14 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-19

Krisledningsnämnden 12 mars 2020

Sammanträdesdatum: 12 mars 2020

Anslås: 19 mars 2020

Avpubliceras: 9 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2020

Sammanträdesdatum: 12 mars 2020

Anslås: 19 mars 2020

Avpubliceras: 9 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-18

Kommunstyrelsen 18 mars 2020 § 50

Sammanträdesdatum: 18 mars 2020

Anslås: 18 mars 2020

Avpubliceras: 8 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-18

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 9 mars 2020

Sammanträdesdatum: 9 mars 2020

Anslås: 18 mars 2020

Avpubliceras: 8 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-13

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5 mars 2020

Sammanträdesdatum: 5 mars 2020

Anslås: 13 mars 2020

Avpubliceras: 3 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


Publicerad 2020-03-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 mars 2020

Sammanträdesdatum: 4 mars 2020

Anslås: 12 mars 2020

Avpubliceras: 2 april 2020

Protokollet förvaras: Kansli- och utredningsenheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?