Pensionärsrådet

I pensionärsrådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för pensionärernas riksorganisationer.

I pensionärsrådet ingår:

Michael Karlsson (M), ordförande

Hasan Dello (S), ledamot


Mötesplan för 2023:

Torsdag 16 mars

Onsdag 14 juni

Torsdag 21 september

Torsdag 14 december


Gå till Åmåls kommuns diarium  
Här kan du söka efter efter pensionärsrådets kallelser och protokoll.

Sidan uppdaterades 2023-11-24

Synpunkter på sidan?