Handikapprådet

Handikapprådet behandlar tillgänglighetsfrågor i Åmåls kommun. I handikapprådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för funktionshinderorganisationerna i Åmål.

I handikapprådet ingår:

Michael Karlsson (M), ordförande

Ove Kaye (SD), ledamot

Sidan uppdaterades 2023-02-20

Synpunkter på sidan?