Handikapprådet

Handikapprådet behandlar tillgänglighetsfrågor i Åmåls kommun. I handikapprådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för funktionshinderorganisationerna i Åmål.

Sidan uppdaterades 2022-12-29

Synpunkter på sidan?