Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner som har i uppgift att arbeta för en sammanhållen och mer rationell hantering av mellankommunala frågor.

Läs mer här: www.fyrbodal.se

Sidan uppdaterades 2022-12-28

Synpunkter på sidan?