Folkhälsorådet

Kommunen arbetar för att öka välfärden och skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, bland annat genom att utveckla livskvalitet, välbefinnande, trivsel och trygghet för dig som kommuninvånare.

Det gemensamma målet för folkhälsoarbetet är en god och jämlik hälsa för alla i befolkningen och alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) och regleras genom ett samverkansavtal.

I folkhälsorådet ingår:

Michael Karlsson (M), ordförande

Maria Bertilsson Sandin (S), politisk representant

Jan-Erik Samuelsson, kommundirektör, representant Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2023-02-20

Synpunkter på sidan?