Folkhälsorådet

Kommunen arbetar för att öka välfärden och skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, bland annat genom att utveckla livskvalitet, välbefinnande, trivsel och trygghet för dig som kommuninvånare.

Det gemensamma målet för folkhälsoarbetet är en god och jämlik hälsa för alla i befolkningen och alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) och regleras genom ett samverkansavtal.

Sidan uppdaterades 2022-12-29

Synpunkter på sidan?