Råd och övriga uppdrag

Folkhälsorådet

Kommunen arbetar för att öka välfärden och skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, bland annat genom att utveckla livskvalitet, välbefinnande, trivsel och trygghet för dig som kommuninvånare.

Det gemensamma målet för folkhälsoarbetet är en god och jämlik hälsa för alla i befolkningen och alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) och regleras genom ett samverkansavtal.

I folkhälsorådet ingår:

Michael Karlsson (M), ordförande

Maria Bertilsson Sandin (S), politisk representant

Jan-Erik Samuelsson, kommundirektör, representant Åmåls kommun

Handikapprådet

Handikapprådet behandlar tillgänglighetsfrågor i Åmåls kommun. I handikapprådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för funktionshinderorganisationerna i Åmål.

I handikapprådet ingår:

Michael Karlsson (M), ordförande

Ove Kaye (SD), ledamot

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet behandlar näringslivsrelaterade frågor och här utbyts information mellan kommunen och företrädare för kommunens näringsliv.

Pensionärsrådet

I pensionärsrådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för pensionärernas riksorganisationer.

I pensionärsrådet ingår:

Michael Karlsson (M), ordförande

Hasan Dello (S), ledamot

Mötesplan för 2023:

Torsdag 16 mars

Onsdag 14 juni

Torsdag 21 september

Torsdag 14 december

Gå till Åmåls kommuns diarium  
Här kan du söka efter efter pensionärsrådets kallelser och protokoll.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra kommunala bolag och dess styrelser.

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner som har i uppgift att arbeta för en sammanhållen och mer rationell hantering av mellankommunala frågor.

Läs mer här: www.fyrbodal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-06

Synpunkter på sidan?