Valnämnden

 

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för val till riksdagen, val till region- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar även för kommunala folkomröstningar samt på lokal nivå för landsomfattande folkomröstningar samt för översyn av kommunens indelning i
valdistrikt.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

Politiker i valnämnden

Ordinarie


Lillemor Hårdstedt (KD) lillemor.hardstedt@amal.se

Madeleine Olsson (M) madeleine.olsson_pol@amal.se

Ulla Berne (M) ulla.berne@amal.se

Joakim Örtegren (S) joakim.ortegren_pol@amal.se

Carolin Wising (SD) carolin.wising_pol@amal.seErsättare


Jan-Eric Thorin (L) jan-eric.thorin@amal.se

Birgitta Hellsten (KD) birgitta.hellsten@amal.se

Fredrik Eneroth (M) fredrik.eneroth_pol@amal.se

Ann-Charlotte Örtegren (S) ann-charlotte.ortegren_pol@amal.se

Anne Kaye (SD) anne.kaye@amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: kommun@amal.se


Ordförande
Lillemor Hårdstedt (KD)

Vice ordförande
Madeleine Olsson (M)

Andre vice ordförande
Joakim Örtegren (S)

Kansli- och utredningschef
Björn Skog

Tel: 0532-174 53

E-post: bjorn.skog@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2023

Inga möten finns planerade.

Sidan uppdaterades 2023-03-01

Synpunkter på sidan?