Valnämnden

 

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för val till riksdagen, val till region- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar även för kommunala folkomröstningar samt på lokal nivå för landsomfattande folkomröstningar samt för översyn av kommunens indelning i
valdistrikt.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: kommun@amal.se


Ordförande
Lillemor Hårdstedt (KD)

Vice ordförande
Vakant (M)

Andre vice ordförande
Joakim Örtegren (S)

Kansli- och utredningschef
Björn Skog

Tel: 0532-174 53

E-post: bjorn.skog@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2024

15 februari 

18 april

13 maj

12 juni

Sidan uppdaterades 2024-02-20

Synpunkter på sidan?