Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är kommunens socialnämnd och ansvarar bland annat för:

 • individ- och familjeomsorg
 • familjerådgivning
 • integration
 • äldre- och handikappomsorg
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • rehabilitering
 • insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • tillståndsgivning och tillsyn för serveringstillstånd
 • verksamheter inom socialpsykiatri
 • tillsyn för folkölsförsäljning och tobak
 • konsument- och skuldrådgivning
 • vuxenutbildning

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

Politiker i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Ordinarie


Camilla Ackerblad (M) camilla.ackerblad@amal.se

Jan Sedenka (M) jan.sedenka@amal.se

Sandra Castro-Nilsson (M) sandra.castro-nilsson_pol@amal.se

Lillemor Hårdstedt (KD) lillemor.hardstedt@amal.se

Ewa Arvidsson (S) ewa.arvidsson@amal.se

Hasan Dello (S) hasan.dello_pol@amal.se

Anne Kaye (SD) anne.kaye@amal.se

Susanne Carlsson (SD) susanne.carlsson_pol@amal.se

Lotta Robertsson Harén (MP) lotta.robertsson-haren@amal.seErsättare


Torbjörn Herke (M) torbjorn.herke_pol@amal.se

Christer Lundberg (M) christer.lundberg_pol@amal.se

Amanda Sonesson (KD) amanda.sonesson_pol@amal.se

Nada Cvijanovic (L) nada.cvijanovic@amal.se

Christer Örtegren (S) christer.ortegren@amal.se

Royne Karlsson (S) royne.karlsson_pol@amal.se

Lars Eriksson (SD) lars.eriksson_pol@amal.se 

Ove Kaye (SD) ove.kaye@amal.se

Christina Johansson (V) christina.johansson_pol@amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: valfard.arbetsmarknad@amal.se


Ordförande
Camilla Ackerblad (M)

Vice ordförande
Jan Sedenka (M)

Andre vice ordförande
Ewa Arvidsson (S)

Förvaltningschef
Helena Wretman

Tel: 0532-173 00

E-post: helena.wretman@amal.se

Nämndsekreterare
Jenny Nordberg Durmaz

Tel: 0532-171 20

E-post: jenny.nordberg-durmaz@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2023

26 januari

23 februari

30 mars

27 april

25 maj

15 juni

24 augusti

28 september

26 oktober

23 november

14 december

Sidan uppdaterades 2023-02-07

Synpunkter på sidan?