Politiker i teknik- och fritidsnämnden

Ordinarie


Lars-Olof Ottosson (C) lars-olof.ottosson@amal.se

Sven Callenberg (C) sven.callenberg@amal.se

Per-Lennart Olsson (KD) per-lennart.olsson@amal.se

Niklas Karlsson (S) niklas.karlsson@amal.se

Tommy Lehrman (S) tommy.lehrman@amal.se

Ove Kaye (SD) ove.kaye@amal.se

Göran Alexandersson (V) goran.alexandersson@amal.se

Ersättare


Niklas Engdahl (M) niklas.engdahl_pol@amal.se

Jörgen Johansson (C) jorgen.johansson_pol@amal.se

Anders Hansson (L) anders.hansson@amal.se

Hasan Dello (S) hasan.dello_pol@amal.se

Barbro Axelsson (S) barbro.axelsson@amal.se

Lars Wising (SD) lars.wising@amal.se

Vera Telemo (MP) vera.telemo_pol@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-05-24

Synpunkter på sidan?