Politiker i överförmyndarnämnden från Åmål

Ordinarie


Christer Törnell (KD) christer.tornell@amal.se

Ersättare


Olof Eriksson (S) olof.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-06

Synpunkter på sidan?