Överförmyndarnämnden

 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden. Nämnden heter Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd.

Nämnder består av fem ledamöter och fem ersättare. Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun utser i egenskap av värdkommun en ledamot tillika nämndens ordförande samt en ersättare. Vice ordförande alterneras årsvis i följande ordning: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner.

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: ofn@amal.se


Ordförande
Christer Törnell (KD)

Vice ordförande (Bengtsfors)
Lisbeth Wilsson (KD)

Enhetschef överförmyndarenheten
Marleen Smersfeldt

Tel: 0532-777 400

E-post: marleen.smersfeldt@amal.se

Sekreterare
Pierre Carroz Bürgemeister

Tel: 0532-173 44

E-post: pierre.carroz@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2024

29 januari 

26 februari

25 mars

29 april

20 maj

17 juni

26 augusti

30 september

28 oktober

18 november

9 december

Sidan uppdaterades 2024-01-09

Synpunkter på sidan?