Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur -och utbildningsnämndens ansvarsområden:

Förskola och fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Särskola
Gymnasiesärskola
Ungdomsverksamheten Huset
Kulturskola
Åmåls kulturhus
Biblioteket


Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Barn- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

Politiker i kultur- och utbildningsnämnden

Ordinarie


Mikaëla Thorén (C) mikaela.thoren@amal.se

Klas Häggström (L) klas.haggstrom@amal.se

Martin Nylander (M) martin.nylander@amal.se

Eva-Britt Karlsson (M) evabritt.karlsson@amal.se

Jerry Saxin (S) jerry.saxin@amal.se

Ann-Charlotte Örtegren (S) ann-charlotte.ortegren_pol@amal.se

Ove Kaye (SD)  ove.kaye@amal.se

Thomas Andersson (SD) thomas.andersson_pol@amal.se

Cajsa Branchetti Hallberg (MP) cajsa.branchetti-hallberg_pol@amal.se

 

Ersättare


Kate Magnusson (M) kate.magnusson_pol@amal.se

Stig Elveljung (M) stig.elveljung_pol@amal.se

Harriet Stenberg (L) harriet.stenberg@amal.se

Birgitta Hellsten (KD) birgitta.hellsten@amal.se

Monica Lindstrand (S) monica.lindstrand@amal.se

Sofia Karlsson (S) sofia.karlsson_pol@amal.se

Carolin Wising (SD)  carolin.wising_pol@amal.se

Linda Stenberg (SD)  linda.stenberg@amal.se

Ewa Svensson (V) ewa.svensson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: kultur.utbildning@amal.se


Ordförande
Mikaëla Thorén (C)

Vice ordförande
Klas Häggström (L)

Andre vice ordförande
Jerry Saxin (S)

Nämndsekreterare
Samuel Westwood

Tel: 0532-171 27

E-post: Samuel.Westwood@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2023

26 januari

23 februari

23 mars

27 april

25 maj

20 juni

24 augusti

28 september

26 oktober

30 november

19 december

Sidan uppdaterades 2023-06-07

Synpunkter på sidan?