Politiker i bygg- och miljönämnden

Ordinarie


Gunnar Jansson (M) gunnar.jansson@amal.se

Anders Bäckström (C) anders.backstrom@amal.se

Jan-Eric Thorin (L) jan-eric.thorin@amal.se

Olof Eriksson (S) olof.eriksson@amal.se

Anne Kaye (SD) anne.kaye@amal.se


Ersättare


Lennart Åberg (M) lennart.aberg_pol@amal.se

Peter Stenberg (L) peter.stenberg@amal.se

Isac Fridlund (M) isac.fridlund_pol@amal.se

Barbro Axelsson (S) barbro.axelsson@amal.se

Lars Eriksson (SD) lars.eriksson_pol@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-06

Synpunkter på sidan?