Bygg- och miljönämnden 

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:

- byggnadsfrågor
- naturvårdsfrågor
- miljö- och hälsoskydd
- strandskyddsfrågor
- livsmedelsfrågor.


Icke myndighetsutövande uppgifter i ovanstående frågor hanteras av kommunstyrelsen, om inte annat framgår av lagstiftning. Bygg- och miljönämnden är kommunens byggnadsnämnd.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: bygg.miljo@amal.se


Ordförande
Gunnar Jansson (M)

Vice ordförande
Anders Bäckström (C)

Andre vice ordförande
Olof Eriksson (S)

Samhällsbyggnadschef
Björn Wennerström

Tel: 0532-170 63

E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Nämndsekreterare
Pierre Carroz Bürgemeister

Tel: 0532-173 44

E-post: pierre.carroz@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2023

17 januari

14 februari

14 mars

25 april

16 maj

13 juni

22 augusti

19 september

17 oktober

14 november

12 december

Sidan uppdaterades 2023-06-07

Synpunkter på sidan?