Bygg- och miljönämnden 

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:

- byggnadsfrågor
- naturvårdsfrågor
- miljö- och hälsoskydd
- strandskyddsfrågor
- livsmedelsfrågor.


Icke myndighetsutövande uppgifter i ovanstående frågor hanteras av kommunstyrelsen, om inte annat framgår av lagstiftning. Bygg- och miljönämnden är kommunens byggnadsnämnd.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: bygg.miljo@amal.se


Ordförande
Gunnar Jansson (M)

Vice ordförande
Anders Bäckström (C)

Andre vice ordförande
Olof Eriksson (S)

Samhällsbyggnadschef
Björn Wennerström

Tel: 0532-170 63

E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Sekreterare
Pierre Carroz Bürgemeister

Tel: 0532-173 44

E-post: pierre.carroz@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2024

16 januari

13 februari

12 mars

16 april

7 maj

4 juni

20 augusti

17 september

15 oktober

5 november

3 december

Sidan uppdaterades 2024-01-09

Synpunkter på sidan?