Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunstyrelsen brukar liknas vid ”kommunens regering”.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

Politiker i kommunstyrelsen

Ordinarie


Michael Karlsson (M) michael.k.karlsson@amal.se

Gunnar Jansson (M) gunnar.jansson@amal.se

Lars-Olof Ottosson (C) lars-olof.ottosson@amal.se

Christer Törnell (KD) christer.tornell@amal.se

Peter Stenberg (L) peter.stenberg@amal.se

Maria Bertilsson Sandin (S) maria.bertilsson_pol@amal.se

Jerry Saxin (S) jerry.saxin@amal.se

Niklas Karlsson (S) niklas.karlsson@amal.se

Ove Kaye (SD) ove.kaye@amal.se

Susanne Carlsson (SD) susanne.carlsson_pol@amal.se

Ewa Svensson (V) ewa.svensson@amal.se

Ersättare

Johan Paulsson (M) johan.paulsson@amal.se

Jan Sedenka (M) jan.sedenka@amal.se

Eva-Britt Karlsson (M) evabritt.karlsson@amal.se

Anders Bäckström (C) anders.backstrom@amal.se

Mikaëla Thorén (C) mikaela.thoren@amal.se

Olof Eriksson (S) olof.eriksson@amal.se

Hasan Dello (S) hasan.dello_pol@amal.se

Sofia Karlsson (S) sofia.karlsson_pol@amal.se

Anne Kaye (SD) anne.kaye@amal.se

Lars Eriksson (SD) lars.eriksson_pol@amal.se

Mikael Nilsson (MP) mikael.nilsson_pol@amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: kommun@amal.se


Ordförande, kommunalråd
Michael Karlsson (M)

Vice ordförande
Lars-Olof Ottosson (C)

Andre vice ordförande
Vakant (S)

Kommundirektör, förvaltningschef kommunstyrelsen
Jan-Erik Samuelsson

Tel: 0532-171 17

E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se

Kansli- och utredningschef
Björn Skog

Tel: 0532-174 53

E-post: bjorn.skog@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2024

23 januari

13 februari

13 mars

10 april

15 maj

5 juni

21 augusti

11 september

16 oktober

13 november 

4 december

Sidan uppdaterades 2024-02-20

Synpunkter på sidan?