Så här överklagar du enligt förvaltningslagen

Om du inte är nöjd med ett beslut som Åmåls kommun har fattat kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

Skriv i ett brev vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer eller i korthet beskriva vad beslutet handlar om. Skriv vilken ändring du vill ha i beslutet. Uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och underteckna brevet.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna brevet. Sänd i så fall med fullmakt.

 

Överklagandet ska skickas till:
Åmåls kommun
Kommunstyrelsen
Box 62
662 22 Åmål

 

Åmåls kommun kommer därefter antingen ändra beslutet eller skicka ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten, som avgör i ärendet.

Åmåls kommun måste ha ditt överklagande inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Ett överklagande som kommit in för sent kommer inte att behandlas.

Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta kanslienheten.

KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-13

Synpunkter på sidan?