Diarium, handlingar och protokoll


I diariet finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Justerade protokoll hittar du på kommunens anslagstavla. Du kan även hitta handlingar i kommunarkivet.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt GDPR.

Gå till Åmåls kommuns diarium >

I Åmåls kommuns diarium hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser samt möteshandlingar till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden.​

Läs mer om hur diariet fungerar

I Åmåls kommuns diarium hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Här finns handlingar från och med 2022. Du kan även finna några äldre ärenden då det lagts till nya handlingar i ärendet eller om de ska behandlas politiskt.

Diariet är ett register som används för att hålla reda på handlingar som finns inom kommunen. Alla får söka och läsa i diariet. 

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag. Det nya innehållet hittar du cirka klockan 12:30 respektive cirka 16:30 samma dag, beroende på mängden information.

Varje ärende har ett diarienummer
Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 2022-00014. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under ett diarienummer.

Observera att respektive förvaltning/nämnd har sin förteckning av ärenden och därmed sin uppsättning av diarienummer, så det kan finnas många diarienummer som har samma nummer.

Ibland visas bara att det finns handlingar under ett visst diarienummer. Om det även finns en ikon kan du ladda ner hela handlingen i pdf-format. Den vanligaste orsaken till att en handling inte går att ladda ner är att den innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Om det inte finns en ikon kan du ändå begära att få se handlingen, men då får du kontakta nämndsekreteraren. Du kan ringa Åmåls kommuns växel tel 05032-170 00 för att komma i kontakt med rätt nämndsekreterare.

Vill du ta del av handlingar före 2022 kan du också kontakta nämndsekreterare.

Söker du efter handlingar för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål kan du hitta dem här
Möten, handlingar, protokoll - Säffle kommun (saffle.se)

Anslagstavla för justerade protokoll >

När ett protokoll justerats publiceras bevis om anslag. Anslaget finns på anslagstavlan i tre veckor och under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga besluten.


- Klicka här för att läsa protokoll äldre än 2022​

Allmänna handlingar >

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post.

Kommunarkivet >

Åmåls kommunarkiv är kommunens gemensamma minne. Här hittar du handlingar från kommunala förvaltningar och verksamheter.

KONTAKTINFORMATION

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2022-01-18

Synpunkter på sidan?