Information om Covid-19, läs mer här.

Motion om kommungemensamt system för fordon och personal inom teknik- och fritidsförvaltningen

Inlämnad: 19 februari 2019

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Kommunstyrelsen har den 10 februari 2021 återremitterat ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 531 KB)

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?