Information om Covid-19, läs mer här.

Aktuella motioner

Här finns en lista med aktuella motioner. För varje motion finns information om när den lämnades in och och vad som har hänt med ärendet. En motion som kommunfullmäktige eller nämnd fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-01-29

Motion om kommungemensamt system för fordon och personal inom teknik- och fritidsförvaltningen

Inlämnad: 19 februari 2019

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Kommunstyrelsen har den 10 februari 2021 återremitterat ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 531 KB)
Publicerad 2020-12-23

Motion om att Åmåls kommun ska investera i rondellbygge vid E45, vid Strömstadsvägen

Inlämnad: 26 oktober 2020

Förslagsställarens namn: Anders Bäckström (C)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 203 KB)
Publicerad 2021-04-28

Plan för att genomföra obligatoriskt språktest vi nyanställningar inom vård och omsorg

Inlämnad: 30 mars 2021

Förslagsställarens namn: Ove Kaye (SD)

Status: Utredes av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 207 KB)
Publicerad 2021-06-04

Motion om flaggpolicy

Inlämnad: 25 maj 2021

Förslagsställarens namn: Ove Kaye (SD)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 187 KB)

Publicerad 2021-06-29

Motion om att redovisa kostnader för Vågen 1

Inlämnad: 15 juni 2021

Förslagsställarens namn: Ove Kaye (SD)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 198 KB)

KONTAKTA OSS

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-04-28

Synpunkter på sidan?