Aktuella motioner

Här finns en lista med aktuella motioner. För varje motion finns information om när den lämnades in och och vad som har hänt med ärendet. En motion som kommunfullmäktige eller nämnd fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-01-29

Motion om kommungemensamt system för fordon och personal inom teknik- och fritidsförvaltningen

Inlämnad: 19 februari 2019

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Kommunstyrelsen har den 10 februari 2021 återremitterat ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 531 KB)

Publicerad 2020-01-16

Motion om samlat grepp för museiverksamheten inom Åmåls kommun

Inlämnad: 28 juni 2019

Förslagsställarens namn: Göran Karlsson (S)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 341 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om att ta fram IT-policy för Åmåls kommun

Inlämnad: 27 januari 2020

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Kommunstyrelsen har utrett ärendet. Planeras för beslut av kommunfullmäktige den 30 mars 2021.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 240 KB)

Publicerad 2020-12-23

Motion om att Åmåls kommun ska investera i rondellbygge vid E45, vid Strömstadsvägen

Inlämnad: 26 oktober 2020

Förslagsställarens namn: Anders Bäckström (C)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 203 KB)

KONTAKTA OSS

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?