Aktuella motioner

Här finns en lista med aktuella motioner. För varje motion finns information om när den lämnades in och och var som har hänt med ärendet.

Publicerad 2020-01-16

Motion om att ta fram lokal strategi för byggande i trä

Titel/Namn på motionen: Ta fram lokal strategi för byggande i trä


Inlämnat: 1 juni 2018


Förslagsställarens namn: Anne Sörqvist (C)


Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:


Publicerad 2020-01-16

Motion om samlat grepp för museiverksamheten inom Åmåls kommun

Titel/Namn på motionen: Motion om samlat grepp för museiverksamheten inom Åmåls kommun


Inlämnat: 28 juni 2019


Förslagsställarens namn: Göran Karlsson (S)


Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:


KONTAKTA OSS

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: [email protected]

Sidan uppdaterades 2019-12-10

Synpunkter på sidan?