Aktuella motioner

Här finns en lista med aktuella motioner. För varje motion finns information om när den lämnades in och och vad som har hänt med ärendet. En motion som kommunfullmäktige fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-01-29

Motion om översyn av krav på avisering av slamtömning

Inlämnad: 24 januari 2017

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 390 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om utökat intervall för slamtömning baserat på slamavskiljarens storlek samt antal personer i hushållet

Inlämnad: 24 januari 2017

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 354 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om säkrare skolvägar i centrala Åmål

Inlämnad: 25 april 2018

Förslagsställarens namn: Lisbeth Vestlund (-)

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 455 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om kommungemensamt system för fordon och personal inom teknik- och fritidsförvaltningen

Inlämnad: 19 februari 2019

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 531 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om översyn av vårdanställdas scheman och arbetsbelastning

Inlämnad: 26 mars 2019

Förslagsställarens namn: Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD), Stenberg (L)

Status: Har beretts av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Planeras för beslut av kommunfullmäktige 31 mars 2020.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 498 KB)

Publicerad 2020-01-16

Motion om samlat grepp för museiverksamheten inom Åmåls kommun

Inlämnad: 28 juni 2019

Förslagsställarens namn: Göran Karlsson (S)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 341 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om att utreda Åmåls attraktionskraft av behöriga lärare

Inlämnad: 25 november 2019

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C)

Status: Under utredning hos barn- och utbildningsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 456 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om möjlighet till etablering av ett fängelse i Åmåls kommun

Inlämnad: 26 november 2019

Förslagsställarens namn: Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 175 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om ledamöternas placering i fullmäktigesalen

Inlämnad: 2 december 2019

Förslagsställarens namn: Tomas Lindström (TL)

Status: Har beretts av kommunfullmäktiges presidium. Planeras att behandlas av kommunfullmäktige 31 mars 2020.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 382 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om älgjakt på Åmåls kommuns mark på Hanebol

Inlämnad: 16 december 2019

Förslagsställarens namn: Tomas Lindström (TL)

Status: Har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. Planeras att behandlas av kommunfullmäktige 31 mars 2020.

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 352 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om att utreda möjligheten att flytta Kristineberggskolans verksamhet till Karlbergsskolan

Inlämnad: 17 januari 2020

Förslagsställarens namn: Tomas Lindström (TL)

Status: Under utredning hos barn- och utbildningsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 213 KB)

Publicerad 2020-01-29

Motion om att ta fram IT-policy för Åmåls kommun

Inlämnad: 27 januari 2020

Förslagsställarens namn: Lars-Olof Ottosson (C)

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 240 KB)

Publicerad 2020-01-16

Motion om att ta fram lokal strategi för byggande i trä

Inlämnad: 1 juni 2018

Förslagsställarens namn: Anne Sörqvist (C)

Status: Avslutat

Beslut: Kommunfullmäktige besvarat motionen den 28 januari 2020

Klicka här för att se motionen pdf (pdf 302 KB)


KONTAKTA OSS

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-01-29

Synpunkter på sidan?