Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med Strandgatan

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 333 KB)

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?