Medborgarförslag om plats för utomhusaktiviteter

Inlämnad: 12 november 2020

Förslagsställarens namn: Eva Andersson

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 667 KB)

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?