Medborgarförslag om minnestavla på Örnäs över politiska kvinnor i Åmål

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 448 KB)

Sidan uppdaterades 2020-06-25

Synpunkter på sidan?