Medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Hans Andersen

Status: Teknik- och fritidsnämnden har utrett ärendet. Fortsatt beredning inom kommunstyrelsen.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?