Medborgarförslag om längre öppettider på Östby miljöstation

Inlämnad: 16 september 2020

Förslagsställarens namn: Anders Jansson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 415 KB)

Sidan uppdaterades 2021-06-29

Synpunkter på sidan?