Medborgarförslag om förhöjt övergångsställe i korsningen Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan

Inlämnad: 14 juli 2020

Förslagsställarens namn: Peter Eliasson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 141 KB)

Klicka här för att se bilagan pdf (pdf 3,1 MB)

Sidan uppdaterades 2020-12-23

Synpunkter på sidan?