Medborgarförslag om förbättning av väg till kommunala fastigheter/anläggningar i Tösse

Inlämnad: 12 november 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget. Planeras för beslut av kommunfullmäktige den 30 mars 2021.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 857 KB)

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?