Medborgarförslag om ett övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med Myrgatan

Inlämnad: 14 januari 2020

Förslagsställarens namn: Gustav Zander

Status: Remitterad till teknik- och fritidsnämnden för utredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 139 KB)

Sidan uppdaterades 2020-06-25

Synpunkter på sidan?