Medborgarförslag om att bekämpa jättebjörnlokan

Inlämnad: 16 juni 2020

Förslagsställarens namn: Håkan Sandberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet och återrapportera detta till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 80 KB)

Sidan uppdaterades 2020-12-23

Synpunkter på sidan?