Aktuella medborgarförslag

Här finns en lista med aktuella medborgarförslag. För varje medborgarförslag finns information om när förslaget lämnades in och var som har hänt med ärendet. Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige eller nämnd fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om namn på badvik

Inlämnad: 4 mars 2019

Förslagsställarens namn: Bengt Malmén

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 158 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om återplantering av träd på Hjeltegatan

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Teknik- och fritidsnämnden har utrett ärendet. Planeras för beslut av kommunfullmäktige den 30 mars 2021.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 1,2 MB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst

Inlämnad: 12 december 2019

Förslagsställarens namn: Lennart Åberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 505 KB)

Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Hans Andersen

Status: Teknik- och fritidsnämnden har utrett ärendet. Fortsatt beredning inom kommunstyrelsen.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)


Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med Strandgatan

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 333 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om trafikåtgärder runt Gamla kyrkan

Inlämnad: 30 juni 2020

Förslagsställarens namn: Sten Nilsson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 145 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om förhöjt övergångsställe i korsningen Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan

Inlämnad: 14 juli 2020

Förslagsställarens namn: Peter Eliasson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 141 KB)

Klicka här för att se bilagan pdf (pdf 3,1 MB)


Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om längre öppettider på Östby miljöstation

Inlämnad: 16 september 2020

Förslagsställarens namn: Anders Jansson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 415 KB)

Publicerad 2020-12-23

Medborgarförslag om hastighetsberänsning till 40 km/h i centrala Åmål

Inlämnad: 28 september 2020

Förslagsställarens namn: Göran Torkildsson

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen, tillsammans med teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 186 KB)

Publicerad 2020-12-23

Medborgarförslag om plats för utomhusaktiviteter

Inlämnad: 12 november 2020

Förslagsställarens namn: Eva Andersson

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 667 KB)

Publicerad 2020-12-23

Medborgarförslag om förbättning av väg till kommunala fastigheter/anläggningar i Tösse

Inlämnad: 12 november 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget. Planeras för beslut av kommunfullmäktige den 30 mars 2021.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 857 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om att bekämpa jättebjörnlokan - Beslutad

Inlämnad: 16 juni 2020

Förslagsställarens namn: Håkan Sandberg

Status: Beslut av kommunstyrelsen den 10 februari 2021. Återrapporteras till kommunfullmäktige den 30 mars 2021.

Beslut: Bifall

Klicka här för att se beslutet pdf (pdf 228 KB)

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 80 KB)


Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om enhetlig geografisk begränsning av förbudsområde i lokala ordningsföreskrifterna - Beslutad

Inlämnad: 6 juli 2020

Förslagsställarens namn: Sven-Åke Runelid

Status: Beslut fattat av kommunfullmäktige den 26 januari 2021

Beslut: Avslag

Klicka här för att se beslutet pdf (pdf 198 KB)

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 355 KB)


KONTAKTA OSS

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-18

Synpunkter på sidan?