Aktuella medborgarförslag

Här finns en lista med aktuella medborgarförslag. För varje medborgarförslag finns information om när förslaget lämnades in och var som har hänt med ärendet. Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige eller nämnd fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om namn på badvik

Inlämnad: 4 mars 2019

Förslagsställarens namn: Bengt Malmén

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 158 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om återplantering av träd på Hjeltegatan

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 1,2 MB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om minnestavla på Kungsberget för Betty Jansson

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 892 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om minnestavla på Örnäs över politiska kvinnor i Åmål

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 448 KB)


Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst

Inlämnad: 12 december 2019

Förslagsställarens namn: Lennart Åberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 505 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om ett övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med Myrgatan

Inlämnad: 14 januari 2020

Förslagsställarens namn: Gustav Zander

Status: Remitterad till teknik- och fritidsnämnden för utredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 139 KB)

Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Hans Andersen

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)


Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med Strandgatan

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 333 KB)

Publicerad 2020-05-22

Medborgarförslag om fler hål på frisbeegolfbanan på Örnäs

Inlämnad: 30 mars 2020

Förslagsställarens namn: Jonas Forsberg

Status: Har överlämnats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget. pdf (pdf 141 KB)

Publicerad 2020-06-25

Medborgarförslag om åtgärder för el, vatten och renhållning vid Tösse hamn

Inlämnad: 28 maj 2020

Förslagsställarens namn: Staffan Sindsjö

Status: Under beredning av kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 150 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls centrum - Beslutad

Inlämnad: 5 december 2017

Förslagsställarens namn: Rune Johansson

Status: Kommunfullmäktige har beslutet om förslaget den 16 juni 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Klicka här för att se beslutet pdf (pdf 119 KB)

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 400 KB)


Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om kommunalt kolonilottsområde - Beslutad

Inlämnad: 2 december 2018

Förslagsställarens namn: Bodil Jansson

Status: Kommunfullmäktige har beslutet om förslaget den 16 juni 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat.

Klicka här för att se beslutet pdf (pdf 173 KB)

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)


Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om solcellsanläggning på Nygårds industriområde - Beslutad

Inlämnad: 23 februari 2020

Förslagsställarens namn: Hans Andersen

Status: Kommunfullmäktige har beslutat om förslaget den 16 juni 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Klicka här för att se beslutet pdf (pdf 99 KB)

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 442 KB)


Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om ny informationstavla i Plantaget - Beslutad

Inlämnad: 28 februari 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Kommunstyrelsen har beslutat om förslaget den 3 juni 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.

Klicka här för att se beslutet pdf (pdf 100 KB) Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 852 KB)

KONTAKTA OSS

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-06-25

Synpunkter på sidan?