Aktuella medborgarförslag

Här finns en lista med aktuella medborgarförslag. För varje medborgarförslag finns information om när förslaget lämnades in och var som har hänt med ärendet.

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls centrum

Inlämnad: 5 december 2017

Förslagsställarens namn: Rune Johansson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 400 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om KMV-klassning av vattendrag i Åmåls kommun

Inlämnad: 28 november 2018

Förslagsställarens namn: Per Holmquist

Status: Har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. Planeras att behandlas av kommunfullmäktige 31 mars 2020.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 425 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om kommunalt kolonilottsområde

Inlämnad: 2 december 2018

Förslagsställarens namn: Bodil Jansson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om bykompost i Fengersfors/Fröskog

Inlämnad: 18 februari 2019

Förslagsställarens namn: Elsa Dalstrand

Status: Har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. Planeras att behandlas av kommunfullmäktige 31 mars 2020.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 397 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om namn på badvik

Inlämnad: 4 mars 2019

Förslagsställarens namn: Bengt Malmén

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 158 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om återplantering av träd på Hjeltegatan

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 1,2 MB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om minnestavla på Kungsberget för Betty Jansson

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 892 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om minnestavla på Örnäs över politiska kvinnor i Åmål

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 448 KB)


Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst

Inlämnad: 12 december 2019

Förslagsställarens namn: Lennart Åberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 505 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om ett övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med Myrgatan

Inlämnad: 14 januari 2020

Förslagsställarens namn: Gustav Zander

Status: till teknik- och fritidsnämnden för utredning och besvarande

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 139 KB)

KONTAKTA OSS

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-12-10

Synpunkter på sidan?