Aktuella medborgarförslag

Här finns en lista med aktuella medborgarförslag. För varje medborgarförslag finns information om när förslaget lämnades in och var som har hänt med ärendet. Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige eller nämnd fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om namn på badvik

Inlämnad: 4 mars 2019

Förslagsställarens namn: Bengt Malmén

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 158 KB)
Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst

Inlämnad: 12 december 2019

Förslagsställarens namn: Lennart Åberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 505 KB)
Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Hans Andersen

Status: Teknik- och fritidsnämnden har utrett ärendet. Fortsatt beredning inom kommunstyrelsen.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)

Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med Strandgatan

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 333 KB)
Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om längre öppettider på Östby miljöstation

Inlämnad: 16 september 2020

Förslagsställarens namn: Anders Jansson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 415 KB)
Publicerad 2020-12-23

Medborgarförslag om hastighetsberänsning till 40 km/h i centrala Åmål

Inlämnad: 28 september 2020

Förslagsställarens namn: Göran Torkildsson

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen, tillsammans med teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 186 KB)
Publicerad 2020-12-23

Medborgarförslag om plats för utomhusaktiviteter

Inlämnad: 12 november 2020

Förslagsställarens namn: Eva Andersson

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 667 KB)
Publicerad 2021-04-28

Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassade gungor

Inlämnad: 6 april 2021

Förslagsställarens namn: Tina Forsberg

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 136 KB)

Publicerad 2021-06-29

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs med järnvägen vid Norra viken

Inlämnad: 31 maj 2021

Förslagsställarens namn: Göran Wallin

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 140 KB)

Publicerad 2021-06-29

Medborgarförslag om att muddra i Norra viken

Inlämnad: 31 maj 2021

Förslagsställarens namn: Göran Wallin

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 141 KB)

Publicerad 2021-09-07

Medborgarförslag om ökat återbruk på Östby miljöstation

Inlämnad: 28 juni 2021, anmäld till kommunfullmäktige 24 augusti 2021

Förslagsställarens namn: Lindbergh, Jonsson, Wedberg, Alchatta

Status: Teknik- och fritidsnämnden utreder och beslutar i ärendet.

Beslut:

Klicka här för att läsa medborgarförslaget pdf (pdf 1012 KB)

KONTAKTA OSS

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-06-29

Synpunkter på sidan?