Aktuella medborgarförslag

Här finns en lista med aktuella medborgarförslag. För varje medborgarförslag finns information om när förslaget lämnades in och var som har hänt med ärendet. Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige eller nämnd fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om namn på badvik

Inlämnad: 4 mars 2019

Förslagsställarens namn: Bengt Malmén

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 158 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om återplantering av träd på Hjeltegatan

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 1,2 MB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om minnestavla på Kungsberget för Betty Jansson

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 892 KB)

Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om minnestavla på Örnäs över politiska kvinnor i Åmål

Inlämnad: 10 juli 2019

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 448 KB)


Publicerad 2020-02-05

Medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst

Inlämnad: 12 december 2019

Förslagsställarens namn: Lennart Åberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 505 KB)

Publicerad 2020-02-06

Medborgarförslag om ett övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med Myrgatan

Inlämnad: 14 januari 2020

Förslagsställarens namn: Gustav Zander

Status: Remitterad till teknik- och fritidsnämnden för utredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 139 KB)

Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Hans Andersen

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 142 KB)


Publicerad 2020-04-09

Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med Strandgatan

Inlämnad: 13 februari 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 333 KB)

Publicerad 2020-05-22

Medborgarförslag om fler hål på frisbeegolfbanan på Örnäs

Inlämnad: 30 mars 2020

Förslagsställarens namn: Jonas Forsberg

Status: Har överlämnats till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget. pdf (pdf 141 KB)

Publicerad 2020-06-25

Medborgarförslag om åtgärder för el, vatten och renhållning vid Tösse hamn

Inlämnad: 28 maj 2020

Förslagsställarens namn: Staffan Sindsjö

Status: Under beredning av kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 150 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om att avsluta politiskt samarbete med Säffle kommun om teknik- och fritidsnämnden

Inlämnad: 16 juni 2020

Förslagsställarens namn: Sten Lindström

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 542 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om att bekämpa jättebjörnlokan

Inlämnad: 16 juni 2020

Förslagsställarens namn: Håkan Sandberg

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet och återrapportera detta till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 80 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om trafikåtgärder runt Gamla kyrkan

Inlämnad: 30 juni 2020

Förslagsställarens namn: Sten Nilsson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 145 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om enhetlig geografisk begränsning av förbudsområde i lokala ordningsföreskrifterna

Inlämnad: 6 juli 2020

Förslagsställarens namn: Sven-Åke Runelid

Status: Under utredning hos kommunstyrelsen

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 355 KB)

Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om förhöjt övergångsställe i korsningen Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan

Inlämnad: 14 juli 2020

Förslagsställarens namn: Peter Eliasson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 141 KB)

Klicka här för att se bilagan pdf (pdf 3,1 MB)


Publicerad 2020-10-08

Medborgarförslag om längre öppettider på Östby miljöstation

Inlämnad: 16 september 2020

Förslagsställarens namn: Anders Jansson

Status: Under utredning hos teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden ska fatta beslut om förslaget. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslut:

Klicka här för att se medborgarförslaget pdf (pdf 415 KB)

KONTAKTA OSS

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-10-08

Synpunkter på sidan?