Politik och nämnder

 

Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att förtroendevalda politiker styr kommunen.

Varje plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Vart fjärde år hålls allmänna val där det bestäms hur många mandat som tilldelas de olika politiska partierna. Under mandatperioden 2014-2018 styrs kommunen av en koalition bestående socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen och de i sin tur utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder och styrelser.

Till sin hjälp har politikerna anställda på olika förvaltningar.

KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Politisk organisation i Åmåls kommun

Klicka här för organisationsschema pdf (pdf 182 KB)

Sidan uppdaterades 2018-10-25

Synpunkter på sidan?