Politik och nämnder

 Bild på ledamöterna i kommunfullmäktige 2018-2022
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun 2018-2022

Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att förtroendevalda politiker styr kommunen. Varje plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Vart fjärde år hålls allmänna val där det bestäms hur många mandat som tilldelas de olika politiska partierna. Under mandatperioden 2018-2022 styrs kommunen av en koalition bestående socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen och de i sin tur utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder och styrelser. Till sin hjälp har politikerna anställda på olika förvaltningar.

KONTAKTINFORMATION

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Politisk organisation i Åmåls kommun

Politisk organisation pdf (pdf 195 KB)

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)
Sammanträdesdatum 2022
Länk till sammanträdesdatum 2022 pdf (pdf 30 KB)

Sidan uppdaterades 2022-05-04

Synpunkter på sidan?