Politik och nämnder

Gruppbild på kommunfullmäktige 2022-2026

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun 2022-2026

Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att förtroendevalda politiker styr kommunen. Varje plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Vart fjärde år hålls allmänna val där det bestäms hur många mandat som tilldelats de olika politiska partierna. Under mandatperioden 2022-2026 styrs kommunen av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna i en valteknisk samverkan för mandatperioden 2022 – 2026. 

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen och de i sin tur utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder och styrelser. Till sin hjälp har politikerna anställda på olika förvaltningar.


Hitta protokoll, handlingar och förtroendevalda

I Åmåls kommuns webbdiarium hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas allmänna handlingar, kontaktuppgifter till förtroendevalda samt möteshandlingar till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden.Klicka här för att komma till webbdiariet

KONTAKTINFORMATION

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon:  0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Politisk organisation i Åmåls kommun

Länk till organisationsschema pdf (pdf 104 KB)

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)
Sammanträdesdatum 2023
Länk till sammanträdesdatum 2023 pdf (pdf 82 KB)

Sidan uppdaterades 2023-03-03

Synpunkter på sidan?