Information om Covid-19, läs mer här.

Politik och nämnder

 Bild på ledamöterna i kommunfullmäktige 2018-2022
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun 2018-2022

Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att förtroendevalda politiker styr kommunen. Varje plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Vart fjärde år hålls allmänna val där det bestäms hur många mandat som tilldelas de olika politiska partierna. Under mandatperioden 2018-2022 styrs kommunen av en koalition bestående socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen och de i sin tur utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder och styrelser. Till sin hjälp har politikerna anställda på olika förvaltningar.

KONTAKTINFORMATION

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Politisk organisation i Åmåls kommun

Politisk organisation pdf (pdf 195 KB)

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 393 KB)

Sidan uppdaterades 2021-06-23

Synpunkter på sidan?