Tillkännagivanden justerade protokoll

Här anslås justerade protokoll. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2019-11-15

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 november

Sammanträdesdatum: 7 november 2019

Anslås: 15 november 2019

Avpubliceras: 6 december 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-11-15

Kommunstyrelsen 6 november 2019

Sammanträdesdatum: 6 november 2019

Anslås: 15 november 2019

Avpubliceras: 6 december 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-11-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2019, § 213

Sammanträdesdatum: 14 november 2019

Anslås: 14 november 2019

Avpubliceras: 5 december 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-11-07

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 7 november 2019, §172

Sammanträdesdatum: 7 november 2019

Anslås: 7 november 2019

Avpubliceras: 28 november 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-11-07

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 24 oktober 2019

Sammanträdesdatum: 24 oktober 2019

Anslås: 7 november 2019

Avpubliceras: 28 november 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-11-05

Barn- och utbildningsnämnden 24 oktober 2019

Sammanträdesdatum: 24 oktober 2019

Anslås: 5 november 2019

Avpubliceras: 26 november 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-10-30

Kommunstyrelsens budgetutskott 9-18 oktober

Sammanträdesdatum: 9-18 oktober 2019

Anslås: 30 oktober 2019

Avpubliceras: 20 november 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019

Sammanträdesdatum: 23 oktober 2019

Anslås: 30 oktober 2019

Avpubliceras: 20 november 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


Publicerad 2019-10-30

Kommunfullmäktige 22 oktober 2019

Sammanträdesdatum: 22 oktober 2019

Anslås: 30 oktober 2019

Avpubliceras: 20 november 2019

Protokollet förvaras: Kanslienheten


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?