Påverka själv

Invånare
Som invånare i Åmåls kommun kan du vända dig till våra politiker eller politiska nämnder med en fråga eller ett förslag. Du kan också vända dig direkt till den förvaltning som arbetar med en viss fråga. Dessutom kan du bidra med synpunkter/förslag till kommunen genom att lämna ett medborgarförslag.

Politiker
Politiker i Åmåls kommun har möjlighet att påverka genom att lämna en:

 • Motion
  En ledamot i kommunfullmäktige har möjlighet att ta initiativ till en fråga genom att väcka en motion. Motionen lämnas in skriftligt till kommunfullmäktige. Innan beslut kan fattas måste motionen beredas av den nämnd som motionen berör. Efter detta tar kommunfullmäktige det slutliga beslutet om motionen.
   
 • Interpellation
  Interpellation innebär att en ledamot i kommunfullmäktige vill föra en bredare debatt kring en speciell fråga. En interpellation måste vara skriftlig och ska lämnas in i förväg till kommunledningskontorets kansli. Interpellationen ska gälla angelägenheter av större intresse. Vid en interpellation får alla ledamöter i kommunfullmäktige delta i debatten. En interpellation leder inte till beslut.
   
 • Enkel fråga
  En enkel fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige för att få fram upplysningar. En ledamot kan ställa en enkel fråga riktad till en nämndordförande eller till en annan ledamot i kommunfullmäktige. Enbart den som ställer frågan och den som ska besvara den får delta i debatten. En enkel fråga leder inte till beslut.

Hur man överklagar ett kommunalt beslut

Länk till information om hur man överklagar ett kommunalt beslut pdf (pdf 189 KB)

Sidan uppdaterades 2019-02-11

Synpunkter på sidan?