Hur man överklagar

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet.

Beroende på vilken typ av beslut som har fattats gäller olika överklaganderegler. För att få mer information om du hur du överklagar, välj nedan.

Har du fått ett skriftligt, personligt besked om beslutet du vill överklaga (förvaltningsbesvär) 
- klicka här för att komma till sidan >
Har du på annat sätt fått kännedom om beslutet du vill överklaga, (kommunalbesvär)
- klicka här för att komma till sidan >

KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-02-11

Synpunkter på sidan?