Anslagstavla

Välkommen till Åmåls kommuns officiella digitala anslagstavla.

Protokoll
Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Sammanträden
Genom anslagstavlan kan du även få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden
Anslagstavlan innehåller även tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Protokoll, handlingar, ärendelistor
- klicka här för att komma till sidan >

KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-09

Synpunkter på sidan?