Särskilt boende i Åmåls kommun

 

Adolfsberg
Besöksadress: Andrégatan 9
Enhetschef Stig Elveljung
Telefon 0532-173 64
E-post stig.elveljung@amal.se

 

Ekbacken avd A, B
Besöksadress: Södra Långgatan 3A
Enhetschef Anna Dahlström
Telefon  0532-777 300
E-post anna.dahlstrom@amal.se

 

Ekbacken korttidsavdelning 
Besöksadress: Södra Långgatan 3A
Enhetschef Jessica Sädbom
Telefon  0532-174 21
E-post jessica.sadbom@amal.se

 

Illern
Besöksadress: Södra Långgatan 5
Enhetschef Helen Låbbman
Telefon  0532-174 11
E-post  helen.labbman@amal.se

 

Solsäter
Besöksadress: Gustav Engelbrektsväg
Enhetschef: Christina Olofsson
Telefon  0532-174 70
E-post christina.olofsson@amal.se

 

Åmålsgården
Besöksadress: Karlstadsvägen 14
Enhetschef: Hèléne Agden
Telefon 0532-171 60
E-post helene.agden@amal.se

 

 
Postadress till samtliga enhetschefer:

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

E-post: valfard.arbetsmarknad@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-03-28

Synpunkter på sidan?